Radovan Lipus – O smutné továrně

Radovan Lipus

Úterý 29. května 2018 / 16:00 hod. / dětské oddělení knihovny

Radovan Lipus je režisérem činohry Národního divadla moravskoslezského v Ostravě, scénárista, pedagog, spoluautor projektu Šumná města, ale také příležitostný spisovatel. Je autorem knihy O smutné továrně, příběhu o vzniku, prosperitě a zániku textilní továrny, který se odehrává od 19. století po současnost a zároveň ukazuje, jak dějiny hýbaly s osudy lidí. Kniha je zároveň podobenstvím o stavu industriálních památek u nás a výzvou, jak se tyto památky mohou využít. Příkladem je právě svitavská Fabrika. „Je skvělé, že se podařilo tento projekt dotáhnout do finále, ano, je to vysněný konec mé pohádky O smutné továrně,“ říká Radovan Lipus, který svou knihu představí v rámci výročí otevření Fabriky.