Městská knihovna ve Svitavách 10 let ve Fabrice

10 let ve Fabrice

Městská knihovna ve Svitavách sídlila původně v prostorách městského muzea. Konec 90. let je v souvislosti se zaváděním informačních technologií spojen s automatizací knihovnických činností a s připojením k síti internet. Přestože byla knihovna v této době rozšířena o nové oddělení naučné literatury, většina fondu byla v depozitářích a prostory muzea se stávaly nevyhovující. Od roku 2003 je knihovna příspěvkovou organizací města Svitavy. V roce 2008 se knihovna přestěhovala do nového Multifunkčního vzdělávacího, komunitního a kuturního centra Fabrika.

Zvýšil se tak komfort uživatelů, rozšířil se počet studijních a relaxačních míst a většina knihovního fondu může být ve volném výběru. Samotná činnost knihovny se postupně mění ruku v ruce s proměnou společnosti a měnícími se požadavky uživatelů. Knihovny současnosti se stávají z pouhých půjčoven knih vzdělávacími a kulturními centry a rozšiřují své služby (půjčujeme stolní hry, e-knihy, audioknihy). Těší nás, že s počtem akcí přibývá i počet návštěvníků. Během deseti let ve Fabrice se ukázalo, že s proměnou funkce knihovny můžeme nadále zlepšovat i samotné prostředí knihovny. Uvítali jsme možnost propojit dětské oddělení knihovny s bývalým barem. Prostor nyní slouží pro akce knihovny pro školy i veřejnost a v odpoledních hodinách zde probíhá projekt Mentorská asistence, díky němuž jsme prostory vybavili.

V posledních letech byla instalována do prostor knihovny klimatizace a obnovili jsme  počítačové vybavení na studovně. V roce 2017 jsme ve spolupráci s Místním akčním plánem vzdělávání vybudovali koutek pro naše nejmenší čtenáře. Zároveň se snažíme být nedílnou součástí centra Fabrika (využíváme prostory pro výstavy, spolupracujeme s SKS, klubem seniorů, mateřským centrem). Velké poděkování patří Středisku kulturních služeb a vedení města za podporu a pomoc při realizaci našich aktivit. V každém případě i po deseti letech od otevření můžeme říci, že naše knihovna patří stále mezi nejhezčí knihovny v širokém okolí.

Přijďte se přesvědčit ve Dni otevřených dveří v pátek 25. května. Pro nové čtenáře bude registrace zdarma. V odpoledních hodinách  bude připraven workshop pro děti – vysypávání obrázků pískem. Proměnu bývalé textilní továrny v multifunkční centrum si připomeneme s Radovanem Lipusem, autorem knihy O smutné továrně.