Logopedická dílna pro rodiče a děti s Ester Starou

Logopedická dílna pro rodiče a děti s Ester Starou

Čtvrtek 7. prosince 2017 / 16:00 hod. / dětské oddělení

Ester Stará je autorkou úspěšných knih pro děti (např. A pak se to stalo!, Chrochtík a Kvikalka a dalších), ale především je logopedka a speciální pedagožka. K psaní knih určených na rozvoj řeči a komunikačních dovedností dětí využívá svou dlouholetou praxi. Patří mezi ně např. Žežicha se neříká, Mařenka už říká Ř! či Žvanda a Melivo. Obsahem dílny bude povídání o logopedii, prezentace knih zaměřených na rozvoj řeči a komunikačních dovedností a samostatná práce dětí.