Dyslexie v praxi – přednáška Lenky Krejčové

Dyslexie předsedkyně DysCentra v Praze

Čtvrtek 21. září 2017 / 17:00 hod. / aula Fabriky

V rámci projektu „Učíme se s Tobiášem“, který realizujeme již po čtvrté, reagujeme na zvyšující se počet dětí s poruchou čtení a učení a snažíme se pomoci nejen dětem, ale i rodičům. Knihovní fond neustále rozšiřujeme o knihy a pomůcky s logopedickou tematikou a tematikou pro děti s SPU a zveme odborníky na danou problematiku. „Dyslexie není vidět – proto ji okolí někdy nechápe, nebo odmítá přijmout. Ze stejných důvodů se z ní ovšem může stát „výmluva“ pro nedostatečnou domácí přípravu, celkově horší vývoj dítěte, nezájem o školu apod. Právě proto, že se jedná o celoživotní zátěž, jediným řešením situace je intenzivní práce s dětmi – doma i ve škole. Je třeba hledat postupy, jak se s nimi učit a cvičit dovednosti, které se ve škole nedaří a které se čtením a psaním úzce souvisejí,“ říká PhDr. Lenka Krejčová, PhD., předsedkyně DysCentra v Praze, která bude naším hostem společně s Mgr. Alenou Vorlíčkovou, autorkou Pohádek pro společné čtení. Ty jsou zpracovány tak, aby probudily zájem o čtení u dětí s dyslexií.