Workshop se spisovatelem Marcinem Mortkou a ilustrátorkou Martou Kurczewskou

Workshop se spisovatelem Marcinem Mortkou a ilustrátorkou Martou Kurczewskou

Pátek 12. května 2017 / 16:00 hod. / dětské oddělení

Lądek-Zdrój? Už jste toto sousloví někdy slyšeli? Vzpomenete si, v jaké souvislosti? Ekonomické? Politické? Historické? Kulturní? Jakým jazykem nám zní? A napadlo vás někdy, jak to máme s polským jazykem? Rozumíme mu? Co naše mladá generace? A nestálo by za to, abychom se o tom společně pobavili? Třeba v knihovně a při příjemném setkávání s osobnostmi polského kulturního života?

Začněme třeba zajímavou besedou s polským spisovatelem Marcinem Mortkou, autorem úspěšných dětských knih o Vikingu Tappim, které vydává brněnské nakladatelství Host (dobrodružné příběhy přátel z Šeptajícího lesa, kteří vědí, že „opravdové přátelství nepřemůže ani oheň, ani led“ a že i ten nejmenší může přispět k celkovému dobru). Marcin Mortka je překladatel z angličtiny a norštiny (v současné době se z důvodu návštěvy České republiky učí česky J), píše především fantasy literaturu pro dospělé, v posledních čtyřech letech se věnuje psaní pro děti a mládež. Zároveň s ním nás navštíví i dvorní ilustrátorka jeho knih paní Marta Kurczewská. 

Akce se koná v rámci projektu nazvaného Česko-polská mozaika, partnerem naší knihovny je škola v lázeňském městečku Ladek-Zdrój se svojí školní knihovnou. V rámci projektu proběhnou setkání s osobnostmi polské kultury i výměnné pobyty žáků. Cílem je seznámit svitavskou veřejnost s našimi sousedy, s jejich kulturou i tradicemi.

Česko-polská mozaika