Svitavská čtečka (literární olympiáda)

Svitavská čtečka 2017 V březnu proběhl první oficiální ročník literární olympiády nazvané Svitavská čtečka, kterou jsme se rozhodli pořádat v Městské knihovně ve Svitavách. Akce se konala pod záštitou náměstka hejtmana Pardubického kraje Romana Línka. Letos se olympiády zúčastnilo 43 žáků základních škol a gymnázií svitavského okresu (v nultém ročníku 26 žáků). Loni bylo zastoupeno 11 škol okresu, letos jsme rádi uvítali i litomyšlské žáky a jejich doprovod.

V olympiádě bylo možné získat 36 bodů za testovou část a 5 bodů za část tvůrčí, v níž tentokrát žáci vytvářeli limericky po vzoru Edwarda Leara. V testové části žáci pracovali s ukázkami nejrůznějších textů od písňové tvorby Jiřího Dědečka přes poezii Vladimíry Čerepkové, Ivana Magora Jirouse, Ivana Wernische a Ivana Blatného po prozaické texty Matěje Hořavy, Karla Čapka nebo třeba Imreho Kertésze.

Vítězkou a držitelkou čtečky se pro letošek stala Anna Cerháková z místního gymnázia, na druhém místě skončil Miroslav Harant z litomyšlského gymnázia a třetí místo obsadila Anna Ševčíková z Jevíčka.

Závěrem nezbývá než poděkovat všem soutěžícím za účast a odvahu a nasazení, s jakým bojovali, a jejich vyučujícím za čas, úsilí a přípravu, které jim věnovali.

Věříme, že práce s krásnou literaturou a s jazykem má svůj smysl, který přesahuje hranice plnění školních povinností, a že z těchto šikovných dětí může v budoucnu třeba vzejít nadaný spisovatel. Přinejmenším z nich mohou vyrůst lidé, kteří dokáží oceňovat krásu českého jazyka a psaného slova. 

Svitavská čtečka 2017


Ukázky tvorby žáků:

Bydlela dívka ve Mlýnku,
nedostala šikovnost do vínku.
Padala ze židlí.
Teď už tam nebydlí,
ta velká nešika ze Mlýnku.
(Anna Cerháková)

Byl jeden dědeček z Islandu,
co rád si hrával na pandu.
Bambus na medu
míval k obědu,
ten pandí chlapík z Islandu.
(Miroslav Harant)

Byla jedna babička z Opatovic
a ta měla o kolečko navíc.
Vždy v neděli po ránu
šla do práce v pyžamu,
ta stará workoholička z Opatovic.
(Anna Ševčíková)

Běhá babka po stráni,
své králíky tam nahání.
Králíci tuhle švandu žerou
a z celých plic se babce smějou.
Té staré babce na stráni.
(Martin Pittner)