Workshop se spisovatelem Markem Srazilem

Marek Šolmes Srazil

Pátek 3. března 2017 / 15:00 hod. / dětské oddělení knihovny

Marek Šolmes Srazil je učitel v mateřské školce a autor knih Pohádky do postýlky. Se svou knihou vystupuje pro děti po celé ČR, kde dětem předčítá, povídá si s nimi, zpívá a učí děti kreslit postavičky z pohádek. Také pořádá koncerty se svými dětskými písněmi a zaštiťuje zábavné akce pro děti. Zveme všechny děti od 3 do 8 let na zábavné odpoledne, jehož součástí bude čtení, malování, zpěv a hra na kytaru.