Knihovna pro mladé

Knihovna mladým

Čtvrtek 19. ledna 2017 / 17:00 hod. / bar u knihovny

V městské knihovně jsme v září k dispozici poskytli veřejnosti nově vybavené prostory (bývalá internetová kavárna u knihovny) a uvítali bychom, kdyby si je pro sebe zabydleli mladí lidé, žáci a studenti. Protože je prostor rozdělen na dvě části, je možné, aby v jedné probíhal v odpoledních hodinách program Mentorská asistence (doučování žáků dobrovolníky z řad středoškoláků), ve druhém paralelně chceme nabídnout mladým lidem možnost trávení volného času. Chtěli bychom tak představit knihovnu nejen jako půjčovnu knih, ale jako místo, kde mohou aktivně pobývat ve svém volném čase, vzdělávat se, odpočívat a setkávat se.

Každé pondělí počínaje 23. lednem bude probíhat v prostorách baru od 16.00 hodin anglická konverzace a neformální setkání s polskou a německou dobrovolnicí, které působí v Mateřském centru Krůček v rámci Evropské dobrovolné služby.

Oficiální otevření prostoru se uskuteční 19. ledna v 17.00 hodin, kdy zahraniční dobrovolnice Klara z Německa a Magda z Polska představí svou rodnou zemi, její zvyky a kulturu. Program bude pokračovat v 19.00 hodin DJ setem M&M. V době konání akce bude otevřen i bar. Veřejnost je srdečně zvána.