Týden na podporu čtenářské gramotnosti

Jak vyzrát na knihy

V týdnu od 12. – 16. prosince 2016 proběhne v Městské knihovně ve Svitavách Týden čtenářské gramotnosti, a to ve spolupráci s realizátory projektu Místní akční plán vzdělávání ORP Svitavy, v němž je čtenářská gramotnost jednou z klíčových priorit. Celý týden budou v knihovně probíhat vzdělávací akce pro školy. Cílovou skupinou jsou především žáci základních škol, a to prvního i druhého stupně. Program bude uzpůsoben věku dětí (pro menší děti budou mít akce zábavnější charakter, popř. budou aktivity spojeny s vánoční atmosférou, u starších žáků se zaměříme především na práci s knihou a informacemi). Během Týdne čtenářské gramotnosti se uskuteční dva workshopy se spisovatelkou a ilustrátorkou Lucií Sunkovou. V průběhu prosince bude v pasáži Fabriky k vidění výstava ilustrací jejích knih, které bude možno zároveň zakoupit v knihovně.

Ve středu 14. prosince v 16.00 hodin proběhne seminář s lektorkou a spisovatelkou Klárou Smolíkovou nazvaný Jak vyzrát na knihy. Seminář se zaměří na nové metody a postupy pro práci s knihou a na možnosti, jak vzbudit v dětech zájem o četbu a jak jim přiblížit svět knih. Také budou představeny metody práce s dětmi, které nejsou čtenářsky vyspělé a nemají dostatečnou motivaci ke čtenářství. Pozornost bude věnována i využití ostatních informačních zdrojů mimo krásnou literaturu – komiksů, populárně naučné literatury a internetu, zdůrazněna bude propojenost čtenářské gramotnosti s gramotností informační. Seminář je určen pro pedagogy i širokou veřejnost.

Cílem akce je ukázat knihovnu jako vzdělávací organizaci, která může být partnerem pro školy a má důležité postavení v rámci neformálního vzdělávání.

Zastavené obrazy