Karel Čapek očima současníků

Karel Čapek očima současníků

Středa 13. ledna 2016 / 17:00 hod. / aula – Fabrika Svitavy

Městská knihovna byla oslovena Muzeem Svitavy ke spolupráci na výstavě o Karlu Čapkovi na téma Devatero pohádek. Rozhodli jsme se v lednu připojit interaktivním vzdělávacím programem pro základní (1. i 2. stupeň) i střední školy. Program je zaměřen na Čapkovu tvorbu nejen pro děti, ale i pro dospělé čtenáře. Žáci a studenti by se měli více dozvědět o některých specifikách Čapkova života a jeho tvorby, vyzkoušet si práci s odborným literárně-historickým textem, práci s dramatem, načerpat informace o vztahu sourozenců Čapkových i osudech staršího bratra Josefa. V rámci programu proběhne v prostorách baru knihovny malá výstava Čapkových fotografií a citátů z jeho tvorby. Z Masarykovy univerzity v Brně nás 13. 1. 2016 navštíví doc. PhDr. Jiří Poláček, CSc. se svou přednáškou na téma Čapek a jeho současníci, která se zaměří na působení Čapka v Lidových novinách a mezi pátečníky. Přednáška se uskuteční v 17.00 hodin v aule Fabriky. Na akci jsou srdečně zváni nejen žáci a studenti a jejich učitelé, ale i zájemci z řad široké veřejnosti