Jak na výslovnost aneb zvládni hlásky, písmena

Jak na výslovnost aneb zvládni hlásky,písmena přednáška PhDr. Pavly Sychrové

Středa 18. listopadu 2015 / 17:00 hod. / aula – Fabrika Svitavy

Přednáška PhDr. Pavly Sychrové je zaměřena na logopedii v praxi  – jak s dětmi správně nacvičovat jednotlivé hlásky a v jakém pořadí a je určena rodičům a pedagogům MŠ. Realizována je v rámci projektu Učíme se s Tobiášem, který se věnuje dětem se specifickými problémy učení a řeči. Ve fondu knihovny najdete logopedické a didaktické pomůcky; tento rok jsme dokoupili tzv. Motanice, které rozvíjí logiku a zručnost, dále výukové karty Logico primo a Logico piccollo určené k rozšíření slovní zásoby, čtenářských dovedností, prostorového i vizuálního vnímání. Vhodné pro děti s poruchou čtení jsou i audioknihy a komiksy.