Pozvánka na vernisáž IPSP

Interaktivní periodické soustavy prvků

Čtvrtek 12. listopadu 2015 / 17:00 hod. / Městská knihovna

V prostorách knihovny bude od čtvrtka 12. listopadu po dobu tří měsíců umístěna interaktivní periodická soustava prvků. Jedná se o didaktické zpracování periodické soustavy chemických prvků. Model je přihlášen k patentové ochraně a bude pojištěn na částku 200 tis. Kč. Autorem myšlenky, hlavní zhotovitel, autor uspořádání a zpětné vazby prvků je Juraj F. Kováč, ROSA, nezávislá vodohospodářská laboratoř. Autorem zapojení elektroniky je technik Pavel Závada, TV servis Václav Římal.