Současná společnost očima sociologa

Současná společnost očima sociologa přednáška přední české socioložky Jiřiny Šiklové

Úterý 6. října 2015 / 17:00 hod. / aula – Fabrika Svitavy

Jiřina Šiklová v 60. letech 20. století spoluzakládala Katedru sociologie na Karlově univerzitě, za svou činnost a za pašování nelegální literatury byla perzekuována a vězněna. Po roce 1989 iniciovala založení Katedry sociální práce na FF UK Praze a založila Centrum a knihovnu Gender Studies. Kromě odborných prací je autorkou několika knižních bestsellerů, poslední kniha Omlouvám se za svou nepřítomnost (2015) je souborem dopisů z Ruzyně z let 1981-1982. Všechny knihy Jiřiny Šiklové najdete ve fondu knihovny.