Žijí mezi námi – street teaching v parku

Jak velbloud potkal ťavu Jak velbloud potkal ťavu

Pondělí 21. září 2015 / 14:30 hod. / park Jana Palacha u Knihobudky

Podzimní cyklus pořadů pro děti zaměřený na dětské knížky jiných národů. Součástí bude setkání s hostem, který přečte pohádku nebo příběh ve své mateřštině, samozřejmě s překladem. Děti budou moci pokládat zvídavé otázky. Navazující tvořivý a hravý program se bude týkat přečteného textu nebo představované země a je určen pro děti od 6-9 let.