Křest knihobudky a čtenářské lavičky

Knihobudka a lavička pro společné čtení

Neděle  5. července  / park Jana Palacha

Srdečně vás zveme na slavnostní křest knihobudky (pouliční knihovny) a čtenářské lavičky, které oživí park Jana Palacha.

Město Svitavy je zapojeno do projektu Města vzdělávání společnosti EDUin. Dílčí aktivitou vzdělávací strategie ve městě je tzv. street teaching, jehož cílem je oživení veřejného prostoru a pořádání vzdělávacích a komunitních akcí. V rámci této aktivity bude umístěna v parku Jana Palacha kruhová čtenářská lavička pro 18 osob a tzv. knihobudka (pouliční knihovna), která funguje na základě výměny knih (každý si může bezplatně odnést jakoukoliv knihu z budky výměnou za knihu, kterou sám přinese). Vzhledem k dostupnosti parku může být místo využíváno pro školní programy a pro neformální vzdělávací aktivity (např. veřejné čtení, programy pro družiny pořádané knihovnou, doučování, konverzace v cizím jazyce apod.). Uplatnění najde určitě i u návštěvníků parku, kteří se budou moci u lavičky a knihobudky  setkávat, číst, diskutovat. Vizuální řešení prostoru navrhl tým designérů z Centra pro rozvoj řemeslné gramotnosti BOR4, projekt je realizován Městskou knihovnou ve Svitavách, Mateřským centrem Krůček a městem Svitavy, finančně je zajištěn díky sponzorům.

První pravidelnou „street teachingovou“ aktivitou bude doučování angličtiny během prázdnin, které zajistí Mateřské centrum Krůček. Pomocí neformálních metod (her, tvoření, poznávacích aktivit) se budou děti sbližovat s anglickým jazykem za asistence českých a zahraničních dobrovolníků. Aktivita bude probíhat každý čtvrtek od 10-12 hodin (děti ve věku 5-8 let) a od 14-16 hodin  (děti ve věku 9-14 let). Ve středu 29. července a v pondělí 31. srpna od 10-12 hodin se uskuteční u knihobudky Interaktivní čtení pro děti pořádané městskou knihovnou. Křest čtenářské lavičky a knihobudky proběhne v neděli 5. července odpoledne v rámci první Pohádkové neděle.