Březen – měsíc čtenářů 2015

Březen – měsíc čtenářů, jehož cílem je posilovat společenský význam četby a knihoven. Tento rok jsou aktivity směřovány  ke čtenářům – tatínkům – v duchu motta Tátové čtou dětem. Pro tatínky, jejich děti a rodiny budou v knihovně připraveny vhodné knihy, které by je mohly zaujmout. Na březen jsme si pro vás připravili následující akce:


  • čtvrtek 5. 3. 2015 –  Tátové čtou dětem – interaktivní společné čtení s Mateřským centrem Krůček. Mateřské a rodinné centrum Krůček a Městská knihovna ve Svitavách společně pořádají interaktivní čtení – tátové čtou dětem, a to ve čtvrtek 5. 3. 2015. Inspirací k této akci je zapojit se do celorepublikové kampaně Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) a především pak podpora role tatínků v rodinách a čtenářství jako důležité součásti výchovy a vzdělávání dětí. Interaktivní čtení tatínků se uskuteční nejdříve v dopoledních hodinách (10.-12. hod) v prostorách MC KRŮČEK, odpoledne se pak sejdeme v prostorách knihovny (15.-17. hod). Celý program bude doplněn o tvoření, vymalovávání a jiné, aktivity budou skupinově rozděleny podle věku dětí. Vyzýváme tedy vás, tatínky, abyste si našli chvilku a 5. 3. přišli do Krůčku či do Knihovny a ukázali nám, že i tátové čtou dětem. Pokud ještě nejste čtenáři knihovny a zapojíte se do společného čtení, dostanete vy a vaše děti registraci na rok zdarma. Těšíme se na celou rodinu – maminky, tatínky, děti i prarodiče.

  • čtvrtek 12. 3. 2015 – Worskshop s Martinem Sodomkou – čtení a výtvarná dílna s autorem knih Edice technických pohádek

  • čtvrtek 19. 3. 2015 / 18:00 – Autorské čtení se spisovatelkou, nakladatelkou a překladatelkou Markétou Hejkalovou

  • pondělí 23. 3. 2015 / 18:00 – Ukrajino, jaká jsi? – historie a současnost Ukrajiny očima PhDr. Jána Masaryka

  • pátek 27. 3. 2015 – Noc s Andersenem

  • úterý 31. 3. 2015 – Löw Beerovy vily / 18:00 -  přednáška s autory stejnojmenné publikace a výstavy o vilách, Vladimírem Velešíkem ml. a st. s projekcí dokumentárního filmu  

V týdnu od 23. – 27. března mohou děti v knihovně nakreslit obrázek podle své oblíbené knihy, popř. ho přinést do knihovny nakreslený z domu. Tímto způsobem mohou děti doporučit pěknou knihu ostatním čtenářům, proto ať nezapomenou na obrázek napsat název knihy a jméno spisovatele.