Vyhodnocení soutěže: Svatý Martin přijíždí …

V listopadu 2014 proběhla v dětském oddělení naší knihovny výtvarná soutěž na téma Svatý Martin přijíždí na bílém koni. Děti měly vyjádřit, jak si tuto pranostiku a Martina představují. Soutěže se zúčastnilo téměř 70 dětí. Výkresy jsou vystavené na nástěnkách u vchodu do knihovny. Práce se dětem povedly. Jako nejlepší byli vybráni:
  • Eliška Pavlíková (ZŠ Riegrova)
  • Michaela Zvárová (ZŠ T.G.Masaryka)
  • Matěj Střeštík (ZŠ Sokolovská)

Všem děkujeme za účast a pedagogům výše uvedených škol za spolupráci.

Eliška Pavlíková

Michaela Zvárová

Matěj Střeštík