Grafologie

Grafologie aneb Tajemství výkladu písma

Středa 8. října 2014 / 17.00 hod. / aula Fabrika Svitavy

Jedná se o vzdělávací přednášku Dagmar Kravčíkové spojenou s možností hlubšího sebepoznání. Je zaměřena na základy grafologie a pootevírá dvířka k tajemství naší osobnosti v závislosti na našem rukopise. Přednáška bude spojena s praktickými ukázkami (odchylky v rukopise, podpisy atd.).