Literární toulky po Svitavsku III

Literární toulky po Svitavsku putování třetí – Litomyšl

Sobota 31.května 2014 / 9.00 hod. / odjezd od Fabriky

Městská knihovna ve Svitavách připravila pro zájemce o literaturu putování po místech, která jsou v našem regionu spjata s významnými českými spisovateli, jejich životem, tvorbou a dílem. První toulky v roce 2013 směřovaly především na Litomyšlsko, druhé toulky na Poličsko.

Pod vedením PaeDr Milana Báči, ředitele svitavského gymnázia a autora knížky „Literární toulky po Svitavsku“, se tentokrát vydáme ze Svitav do Litomyšle. Projdeme se městem a zastavíme se u míst, kde žili velikáni české literatury A. Jirásek, B. Němcová, T. Nováková, M. D. Rettigová a další, navštívíme barokní divadélko na zámku a Portmoneum – Museum Josefa Váchala a na litomyšlském hřbitově se podíváme k hrobům některých literátů.
Putování začne v sobotu 31. května 2014 odjezdem zvláštního autobusu v 9.00 hodin z parkoviště u Fabriky. Příspěvek Kč 80,– bude vybírán při vstupu do autobusu. Návrat do Svitav je plánován okolo 14. hodiny.
Doporučujeme zájemcům, aby si účast na literárních toulkách rezervovali v Městské knihovně ve Svitavách, tel. 461 533 295, mobil: 604 776 414, e-mail: knihovna@booksy.cz.