Březen – měsíc čtenářů 2014

Připojujeme se i v letošním roce k celostátní akci Březen – měsíc čtenářů, jejímž cílem je posilovat společenský význam četby a knihoven. Připravili jsme pro vás tyto akce: 


Pondělí 10.3. / 16:30 / dětské oddělení
Veřejné čtení – čtení z vlastní tvorby – na formě a věku nezáleží


Středa 12.3. / 15:00 / dětské oddělení
Přijde mezi děti na dětské oddělení por. Hana Kaizarová, a upozorní je na nebezpečí ve virtuálním prostoru, (akce v rámci Dne bezpečnějšího internetu)


Středa 12.3. / 19:00 / čajovna Namaste
Poetická čajovna s vypravěčem příběhů Martinem Hakem, (ve spolupráci s Dramatickou školičkou ve Svitavách)


Středa 19.3. / 10:00, 14:30 / aula Fabrika Svitavy
Velikonoční zvyky – beseda s Kamilou Skopovou (10:00 pro školy, 14:30 s Klubem seniorů). Kamila Skopová je výtvarnice a autorka řady knih o národních zvycích a obyčejích


Pondělí 24.3. / 18:00 / klub Tyjátr
Tomáš Zmeškal – autorské čtení z poslední autorovy knihy Sokrates na rovníku, která je reportáží o hledání kořenů v belgickém Kongu a o historií tamních genocid


Čtvrtek 27.3. / 10:30, 12:30 / aula Fabrika Svitavy
Martin Vopěnka – beseda pro žáky 5.-7. tříd s autorem dobrodružné trilogie Spící město, Spící spravedlnost, Spící tajemství


Pátek 28.3. / 10:00 / Světlanka
Královna v zástěře – beseda o Vlastě Javořické určená pro stacionář Světlanka


3.3. – 7.3 / 9:00 – 17:00 / knihovna
Burza vyřazených knih - od pondělí do pátku prodej knih vyřazených z fondu městské knihovny

Burza knih

Pro přihlášené začne během března Workshop kreativního psaní