Miloslava Striová – beseda a autorské čtení

Miloslava Striová

Úterý 28. ledna 2014 / 18.00 hod. / klub Tyjátr

RNDr. Miloslava Striová vystudovala odbornou matematiku se zaměřením na statistiku, po ukončení studií pracovala jako programátorka. Své profesní zaměření však opustila; s manželem adoptovali tři děti a dalších pět přijali do pěstounské péče, u jednoho z dětí se projevila závažná forma autismu. V současné době se zapojuje do aktivit neziskových organizací působících v oblasti náhradní rodinné péče, zaměřuje se na medializaci náhradní rodinné péče a života s handicapovaným dítětem. Je autorkou knihy Děti, které se rodí v srdci (Portál 2013), s rodinou žije ve Skrchově u Letovic.