Václav Mertin – přednáška

Václav Mertin Jak řeč souvisí s psaním a schopností číst, jak eliminovat problémy s řečí u dětí, jak ovlivňují škola a rodiče schopnost dětí se vyjadřovat

Pondělí 14. října 2013 / 17.00 hod. / Fabrika – aula (3. podlaží) 

PhDr. Václav Mertin je významný dětský psycholog, který se dlouhodobě zabývá psychologickými aspekty poruch učení a chování dětí, předškolní výchovou, rolí médií ve výchově dětí, domácím vzděláváním, v poslední době i porozvodovou střídavou péčí…