Příběhy 20. století

Městská knihovna ve Svitavách se připojuje k projektu Příběhy 20. století, a to soutěží pro středoškoláky. Úkolem je najít a zdokumentovat poutavý příběh, ať už jednoho pamětníka, či více svědků dokumentujících jednu událost, příběh místa, či rodinnou historii. Toto vyprávění by se mělo nějakým způsobem dotknout „velkých dějin“ 20. století.

Pokud tě projekt zaujal, odešli příběh na naši e-mailovou adresu: knihovna@booksy.cz nejpozději do 25. 11. 2013. Dva nejzajímavější oceníme knihou. Všechny příspěvky pošleme pořádající neziskové organizaci Postbellum. Podrobnější informace o projektu najdete na adrese: www.pribehy20.stoleti.cz.