Literární toulky po Svitavsku

Literární toulky II. Poličsko

Sobota 5. října 2013 / 9.00 hod.

Městská knihovna ve Svitavách připravila pro zájemce o literaturu druhé putování po místech, která jsou v našem regionu spjata s významnými českými spisovateli, jejich životem, tvorbou a dílem.

Opět pod vedením Milana Báči, ředitele svitavského gymnázia a autora knížky „Literární toulky po Svitavsku“ se vydáme ze Svitav do Poličky, projdeme městem od místa rodného domu básníka Bureše kolem první poličské tiskárny a rodného domu buditele J.V.J. Michla-Drašara až k Tylově domu, prohlédneme si hroby literátů na jednom z poličských hřbitovů. Přejedeme do Borové za hrdinou románu T. Novákové Jiřím Šmatlánem, v nedaleké Pusté Rybné si připomeneme jeden z románů V. Kaplického. Dvě zastávky uskutečníme v Březinách – u Drašarovy lípy a hrobu Drašara. Krátkou zastávku uděláme v Telecím, kde si připomeneme pověsti o zpívající lípě nebo to, co má Telecí společného s autorem legendárních Broučků. Podnikneme cestu do Sádku za autorem Cesty do pravěku, v nedaleké Korouhvi se podíváme k rodnému domu autora historické prózy Ehrenbergera. V Nedvězím se zastavíme na Librově gruntě, dějišti románu T. Novákové. V Bystrém si opět připomeneme tuto spisovatelku, ale také básníka J. Vrchlického, písmáka Federsela a navštívíme Brtounovu chaloupku, opět místo z románu T. Novákové. Zastávka bude také v bývalých lázních Balda nebo v Rohozné, rodišti spisovatele B. Březovského.

Putování začne v sobotu 5. října 2013 v 9 hodin odjezdem zvláštního autobusu z parkoviště u Fabriky. Příspěvek 50,– Kč bude vybírán při vstupu do autobusu. Návrat do Svitav je plánován kolem 15. hodiny. Zájemci si účast na literárních toulkách musí rezervovat v Městské knihovně ve Svitavách, tel.: 461 533 295 nebo e-mail  va@booksy.cz.