Březen – měsíc čtenářů 2013

Tento rok se již počtvrté koná celostátní akce  Březen – měsíc čtenářů, jejímž cílem je posilovat společenský význam četby a knihoven.

• Rádi bychom při této příležitosti ocenili našeho nejlepšího dětského čtenáře titulem „Čtenář roku“. Základním kritériem pro jeho výběr je počet přečtených knih v roce 2012.

• Ve středu 6.3. v rámci Týdne čtení rádi přivítáme ty z vás, kteří mají spisovatelské ambice a nebojí se představit svou vlastní tvorbu. Přivítáme děti i dospěláky, na věku a literárním žánru nezáleží.

• Těšit se můžete na besedu s Pavlou Jazairiovou a spisovatelkou Petrou Hůlovou, děti na besedu s Milošem Kratochvílem  (viz kulturní kalendář).

• Jaro a blížící se Velikonoce si připomeneme 28.3. v 15.00 hod  na dětském oddělení.