Irena Dousková – autorské čtení

Irena Dousková Irena Dousková

pondělí 1. října 2012 / 17.30 hod. / Klub Tyjátr

Irena Dousková se narodila v roce 1964 v Příbrami, vystudovala práva, v oboru ale nikdy nepracovala. Začínala s poezií (Pražský zázrak, 1992), svoji první prózu Goldstein píše dceři  publikovala v roce 1997. Od té doby vydala dalších osm knížek (poezie, povídek, novel, románů). Tematicky těží z české poválečné zkušenosti, zejména z její normalizační fáze; střídá komedii s tragédií stejně jako autobiografický tón s polohou nadosobní metafory či apokryfu. Nejvýrazněji se prosadila volnou trilogií Hrdý Budžes (1998), Oněgin byl Rusák (2006) a Darda (2011).