Knížka pro prvňáčka

Knížka pro prvňáčka – projekt na podporu čtenářské gramotnosti

Ač v  letošním školním  roce už knížka pro prvňáčka z finančních důvodů neměla být  (ministerstvo školství reorganizací zrušilo jakoukoli její podporu),  podařilo se autorce tohoto projektu  paní Ivaně Hutařové z Pedagogické knihovny získat finanční podporu Národní knihovny v Praze a zajistit tisk v  nakladatelství Triton. Knížka pro prvňáčka bude. Autorem se stal M. Kratochvíl, ilustrovala ji Renáta Fučíková a jmenuje se  Školníci (Komu patří škola).  

A teď k projektu samotnému.  Jeho cílem je,  aby děti získaly kladný vztah ke čtení.  Do projektu je možné se přihlásit pouze prostřednictvím veřejné knihovny a to nejpozději do 10. ledna 2012!!!  Účast v soutěži předpokládá spolupráci s knihovnou. Ve školním roce 2011/2012 nebude tento projekt součástí pasování, jak bylo v minulých letech, proto se můžete sami rozhodnout kde a kdy knížky v průběhu měsíce června prvňáčkům předáme.

Pokud se do projektu zapojíte, měli byste navštívit knihovnu v průběhu měsíce ledna – dubna nejméně dvakrát. Předpokládáme, že děti již exkurzi v knihovně absolvovaly, proto na základě požadavků paní učitelky připravíme speciální program.

Z naší nabídky doporučujeme při první návštěvě knihovny tento program :

Abecedov,  jehož cílem je  seznámení se  s knihovnou a povoláním knihovníka. Děti při něm zařazují písmenka, zkouší paní knihovnici a učí se tak hravě udržovat v knihovně pořádek. Na závěr si sami prohlédnou,  co je zajímá.

Při druhé návštěvě si pak mohou zasoutěžit:

Pohádková soutěž I – na základě ukázek, obrázků, různých úkolů  hádají děti názvy pohádek, pohádkových postav,  jména ilustrátorů apod.  Také po jejím skončení si děti mohou volně vybírat knížky k prohlížení.

Jestli Vás tento projekt zaujal, přihlaste se !

Na setkání se těší

Jindra Soudková, e-mail: so@booksy.cz, tel.: 461 533 295, 605 926 496