Současná česká próza v neformálním pojetí Marty Ljubkové