Milí čtenáři Městské knihovny ve Svitavách,

během března jste měli příležitost vyplnit dotazník spokojenosti a vyjádřit se k našim službám. Dotazník byl k dispozici v tištěné a elektronické podobě, kontaktovali jsme vás prostřednictvím e-mailové pošty s žádostí o jeho vyplnění.

Z celkového počtu 2682 registrovaných čtenářů vyplnilo dotazník 355 respondentů, z toho 18 z vás vyplnilo klasický tištěný dotazník a 337 čtenářů využilo elektronické verze. Celková návratnost byla tedy ca 13%.

Dotazník obsahoval 24 otázek týkajících se celkové úrovně poskytovaných služeb a byl rozdělen na tři oblasti – spokojenost se službami, s prostory knihovny a s pracovníky knihovny. Dotazník jsme vyhodnotili a budeme se snažit na vaše připomínky průběžně reagovat.

Ráda bych vás seznámila s výsledky dotazníku. Jsme rádi, že většina z vás (88,7%) hodnotila služby knihovny jako vynikající či velmi dobré (průměrná známka se službami knihovny je 1,52). Potěšující je, že téměř 94% z vás považuje knihovnu za kvalitní komunitní centrum.

Většina z vás využívá knihovnu a její služby 1x měsíčně pro volný čas, studium a vzdělávání. Provozní dobu knihovny jste vyhodnotili celkovou známkou 1,5. Dětské oddělení je otevřeno dopoledne pouze ve středu z toho důvodu, že zde jinak probíhají besedy pro školky a školy. Ve čtvrtek dopoledne je v knihovně zavřeno z provozních důvodů – na studovně probíhají kurzy PC a čas je vyhrazen pro činnosti, které se za běžného provozu těžko realizují – např. třídění fondu. Mimo provozní dobu můžete využít bibliobox, o jehož celodenním otevření zatím neuvažujeme. Máme otevřeno 45 hodin týdně, což odpovídá standardům dobré knihovny (doporučená hodnota pro město naší velikosti je 40-45 hodin týdně).

Často se vyjadřujete k čekací době na novinky. Bohužel z finančních důvodů jsme schopni zajistit nejžádanější tituly pouze 2x, kupovat více výtisků by omezilo nákup dalších novinek. Nicméně v současné době jsme se na váš požadavek zaměřili, abychom knihy, které jsou vícekrát rezervované, měli skutečně alespoň ve zmíněných dvou výtiscích. Standardní výpůjční doba je 1 měsíc, pokud je kniha rezervovaná, nelze výpůjčku prodloužit. Bohužel nejsme schopni zajistit, aby se kniha skutečně vrátila v požadovaném termínu. Každý čtenář si odnáší výpis výpůjček s datem vrácení a je na jeho vlastní odpovědnosti a svědomí, kdy knihy vrátí.

Rádi bychom zajistili i kvalitní odbornou literaturu, ale z finančních důvodů je omezen i její nákup. Navíc v době internetu statistiky potvrzují, že zájem o naučnou literaturu značně poklesl. Požadavky na její zakoupení lze řešit prostřednictvím MVS služby. Meziknihovní výpůjční služba je založena na kooperaci knihoven, tudíž si čtenář nemůže objednat knihu z dané knihovny sám, ale pouze naším prostřednictvím. Výpůjční doba dokumentu záleží na knihovně, z které je kniha zapůjčena, standardní doba je měsíc. Částka 50,- Kč je příspěvkem na poštovné. Nicméně nebráníme se vyhovět vašim požadavkům, pokud zašlete přes formulář na našich webových stránkách tip na knihu. Požadavek zhodnotíme, a pokud usoudíme, že knihovní fond obohatí a poslouží více čtenářům, rádi vám vyhovíme. Nejsme ale schopni uspokojit (všechny) vysokoškoláky a není to ani funkcí veřejné knihovny (na rozdíl od knihovny univerzitní). Ke konci roku žádáme o jednorázový finanční příspěvek na nákup knih, pokud jej obdržíme i tento rok, použijeme ho na nákup literatury v angličtině, jejíž nedostatek jste také zmiňovali.

Nejlépe jste ohodnotili dětské oddělení – služby známkou 1,2 – a nabídku knihovního fondu známkou 1,5, nejhůře hudební úsek – služby 1,6 a nabídku AV médií 1,9. Vzhledem k 9 ti měsíční ochranné lhůtě na novinky AV médií jsme přestali doplňovat hudební CD a nakupujeme audioknihy, o něž se zájem zvyšuje. Jsme si vědomi, že vyhledávání knih v dětském oddělení není snadné, proto jsme do záznamu v katalogu začali připisovat barevné označení dle věku (ČER, ZEL, MOD).

Z nabízených služeb nejvíce oceňujete novou službu zabookuj a možnost rezervace, dále bibliobox.

Do konce roku zavedeme ve spolupráci se společností e-Reading novou službu – půjčování elektronickým knih, která se realizuje prostřednictví katalogu Carmen.

Katalog Carmen také umožňuje každému čtenáři ohodnotit knihu, a usnadnit tak výběr dalším čtenářům.

Většina z vás je velmi spokojena s prostory knihovny. Ráda bych upozornila, že u vstupu do knihovny je k dispozici šatna. Jsme si vědomi, že nejspodnější regály jsou velmi nepraktické (zvlášť pro seniory), budeme se snažit ulehčit vám výběr knih dokoupením taburetek na pohodlné sezení při výběru knih.

Studovna je místem veřejného internetu, obsluhující pracovník se vždy snaží zajistit klid ke čtení i ke studiu. Bohužel ne vždy jsou naše upozornění čtenáři respektována. Na podzim plánujeme obnovit PC techniku a nastavit nová pravidla, která zajistí čtenářům větší komfort. Nadále ale chceme zůstat knihovnou otevřenou pro ty, kteří respektují provozní řád studovny a kteří studovnu využívají především jako zdroj informací.

Přestože jste s webovými stránky knihovny spokojeni, chystáme pro vás jejich nový vzhled.

Dobrá zpráva je, že během května bude do všech prostor knihovny instalována klimatizace.

Velmi nás těší spokojenost s pracovníky knihovny, které jste ohodnotili známkou 1,2. Personál knihovny vnímáte jako vstřícný, ochotný a schopný splnit vaše požadavky.

Knihovny dnešní doby mění svou úlohu, nemohou být pouze půjčovnami knih, musí hledat cesty, jak získat nové čtenáře a udržet si stávající. Těší nás proto, že kladně hodnotíte akce pořádané knihovnou. V konkurenci mnoha kulturních aktivit se snažíme nabízet takové programy, které korespondují s funkcí knihovny.

Milí čtenáři, jménem celého kolektivu knihovny děkuji za vaši přízeň, budeme se snažit poskytovat i nadále takové služby, s kterými budete spokojeni.

Mgr. Marta Bauerová, ředitelka knihovny