Procházíte kategorii ‘Archiv’

Příběhy 20. století

Městská knihovna ve Svitavách se připojuje k projektu Příběhy 20. století, a to soutěží pro středoškoláky. Úkolem je najít a zdokumentovat poutavý příběh, ať už jednoho pamětníka, či více svědků dokumentujících jednu událost, příběh místa, či rodinnou historii. Toto vyprávění by se mělo nějakým způsobem dotknout „velkých dějin“ 20. století.

Pokud tě projekt zaujal, odešli příběh na naši e-mailovou adresu: knihovna@booksy.cz nejpozději do 25. 11. 2013. Dva nejzajímavější oceníme knihou. Všechny příspěvky pošleme pořádající neziskové organizaci Postbellum. Podrobnější informace o projektu najdete na adrese: www.pribehy20.stoleti.cz.

Václav Mertin – přednáška

Václav Mertin Jak řeč souvisí s psaním a schopností číst, jak eliminovat problémy s řečí u dětí, jak ovlivňují škola a rodiče schopnost dětí se vyjadřovat

Pondělí 14. října 2013 / 17.00 hod. / Fabrika – aula (3. podlaží) 

PhDr. Václav Mertin je významný dětský psycholog, který se dlouhodobě zabývá psychologickými aspekty poruch učení a chování dětí, předškolní výchovou, rolí médií ve výchově dětí, domácím vzděláváním, v poslední době i porozvodovou střídavou péčí…

Týden knihoven 2013 – 17. ročník

Týden knihoven 2013Týden knihoven 30. září – 6. října 2013

Sekce veřejných knihoven Svazu knihovníků a informačních pracovníků vyhlašuje 17. ročník celostátní akce Týden knihoven. Již tradičně se do Týdne knihoven zapojuje i Městská knihovna ve Svitavách, která pro své čtenáře i veřejnost připravila:

…pokračovat ve čtení »

Tereza Boučková

Tereza Boučková autorské čtení

Úterý 1. října 2013 / 18.00 hod. / Klub Tyjátr

Beseda se spisovatelkou Terezou Boučkovou, autorkou knih Indiánský běh, Rok kohouta, Šíleně smutné povídky…

Literární toulky po Svitavsku

Literární toulky II. Poličsko

Sobota 5. října 2013 / 9.00 hod.

Městská knihovna ve Svitavách připravila pro zájemce o literaturu druhé putování po místech, která jsou v našem regionu spjata s významnými českými spisovateli, jejich životem, tvorbou a dílem.

…pokračovat ve čtení »